Kunstenaars

Thea Vos

Thea Vos
Thea-Vos

Mijn schilderijen roepen emoties op, afwijzing, nieuwsgierigheid, herkenning… Mensen figureren in allerlei hoedanigheden ze staren je, al dan niet in hun naaktheid, aan, eenzaam, hun woorden verstomd. De emotionele misvormingen die plaatsvinden als de jonge mens geleerd wordt zich gepast te gedragen. Het schilderproces is de zoektocht naar wat echt is en wat aangeleerd of opgelegd. Al schilderend zoek ik naar objectivering van het beeld dat aan het ontstaan is. Door delen van het werk weg te schilderen of soms nieuwe elementen toe te voegen “ontbeen” ik mijn onderwerp. Ik probeer de kern te benaderen. Er voltrekt zich zo al schilderend een individuatieproces, een bewustzijnsverruiming, die leidt tot wat je altijd al was. Ik schilder het ontluiken van het vrouwbeeld, niet langer gehinderd door het meisje dat gehinderd was door haar opvoeding en familiegeschiedenis.
Voor mijn schilderijen gebruik ik een beeldarchief, een schilderij begint vaak met een collage, samengesteld uit een beeldcollectie. Ik werk bij voorkeur in acryl, omdat dit materiaal schuren, poetsen en wassen toestaat. Zeefdruk en transfertechnieken zet ik in om in het schilderij diepte, verscherping en vervaging te laten ontstaan. Een werk kan soms lang staan te wachten, ik schroom er niet voor het beeld drastisch te veranderen.
Thea Vos . Opleidingssferen Nieuwe Akademie, UpgradersinArt, Masterclasses.

Kitty Doomernik

Installatie – Detail: Idols, myths & magic 2003

Over werk en werkwijze

Drie decennia nadat de tweede feministische golf ten einde liep kunnen we opnieuw vaststellen dat sommige dingen zijn veranderd en andere niet.

Vrouwen hoeven hun positie niet meer zo hard te verdedigen, als voorheen. Er is een groeiende waardering voor hun werk en zij hebben toegang tot alle echelons van de beeldende kunst. Juist hierdoor voelen velen van hen wellicht minder behoefte aan een specifiek feministisch standpunt.

Bij de ontwikkelingen van de beeldcultuur in de reclame en de entertainmentindustrie echter is het gebruik van de vrouw als icoon intensiever en onbeschaamder dan ooit, terwijl daaraan door vrouwen evenmin noemenswaardig tegenspel wordt geboden. Hierdoor heeft de rol van vrouwen in de wereld van de beeldende kunst een hoge mate van ambivalentie.

Juist deze ambivalentie is voor mij een belangrijke bron van inspiratie. De discrepantie tussen mijn identiteit als vrouw en die als kunstenaar en de manier waarop ik mijzelf en anderen zie, vormen de motor van mijn werk.

Het werk beweegt zich daarbij tussen de gebieden die men vaak met “high” en “low” art pleegt aan te duiden, het terrein tussen enerzijds de geaccepteerde, elitaire museumkunst en anderzijds de artificiële werkelijkheid van de massamedia. Van hieruit bouw ik aan mijn artistieke commentaar op de condition humaine. Ik ontleed scherp, maar met humor en mededogen, de verhalen die mij raken en weef nieuwe beelden en geschiedenissen uit de losse draden.

Het werk van de laatste jaren heeft vaak de vorm van een beeldverhaal; een beeldverhaal dat niet lineair verloopt. De overwegend associatieve beelden zijn niet eenduidig, maar laten ruimte voor interpretatie.

Website: www.kittydoomernik.com

Email: kittydoomernik@gmail.com