Aanmelden

Wanneer je lid wilt worden kun je het onderstaande aanmeldingsformulier invullen.

De ballotagecommissie zal vervolgens contact met je opnemen voor een ballotagebezoek. Tijdens dat bezoek hopen we een indruk te krijgen van de manier waarop je werkt en van de aard van je werk. Daarbij kijkt de commissie ondermeer naar kwaliteit, continuïteit, oorspronkelijkheid, professionaliteit en beroepsmatigheid. De criteria die gehanteerd worden voor beoordeling van kandidaat leden kun je hier downloaden. Na het ballotagegesprek laat de commissie vervolgens weten of zij je geschikt acht als lid en brengt advies uit aan het bestuur. Het bestuur zal dat advies normaal gesproken volgen.

Als lid krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je kunt inloggen op het ledengedeelte van deze website. Daarmee heb je ondermeer toegang tot handige adressen, nieuws voor leden, notulen, voorbeeldcontracten en je kunt je eigen gegevens bijhouden. De contributie bedraagt  € 45,- per jaar of deel van het jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 jan t/m 31 dec. De contributie dient voor aanvang van het kalenderjaar betaald te worden en de leden ontvangen daarvoor een verzoek van de penningmeester.

Aanvraagformulier voor lidmaatschap Platform Beroepskunstenaars Wageningen

Het Platform Beroepskunstenaars Wageningen behartigt de belangen van professionele kunstenaars die in Wageningen wonen of werken. Daarbij wil het Platform het kunstklimaat in en om Wageningen stimuleren. Met het invullen van de vragen op dit formulier kun je een lidmaatschap aanvragen. Met de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de manier waarop je werkt. Nadat je het formulier hebt opgestuurd nemen we contact met je op.  We beoordelen de aanvragen op basis van kwaliteit, activiteit, beroepsmatigheid en continuïteit.

    Opleidingen

    Werk

    Overig

    Platform