Commissies en verzekering

Naast het bestuur zijn er verschillende commissies binnen het Platform actief:

Ballotage-commissie
Wanneer potentiële nieuwe leden zich hebben aangemeld bezoekt de ballotagecommissie ze om zich een beeld te vormen van het werk en de manier waarop ze werken. Deze commissie brengt vervolgens advies uit aan het bestuur of de kunstenaar in kwestie aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoet. De commissie bestaat uit: Jacqueline van Bergeijk,  Josien Plomp, Bert Hoekstra.

Salon-commissie
De salon-commissie organiseert op onregelmatige basis culturele salons waarbij kunstenaars elkaar ontmoeten en waarbij wordt gestreefd naar inhoudelijke discussies over werk. De commissie wordt gevormd door: Laurens van der Zee, Paul Dunki Jacobs,  Clem Sluijsmans, Marleen Brummelman en Nelleke Zandwijk.

Website-commissie
De website-commissie zorgt ervoor dat de website up-to-date blijft. De commissie bestaat uit: Salman Ezzammoury.

Verzekering bij exposities
Het Platform heeft een expositie verzekering die kan worden gebruikt voor exposeren van het werk  van de leden. De expositie hoeft niet in Wageningen te zijn. De kunstenaar vult daarvoor het aanmeldformulier in en stuurt dat per mail naar Jacqueline van Bergeijk, mailadres jacq88@live.nl.