Kunstenaars

Kitty Doomernik

Installatie – Detail: Idols, myths & magic 2003

Over werk en werkwijze

Drie decennia nadat de tweede feministische golf ten einde liep kunnen we opnieuw vaststellen dat sommige dingen zijn veranderd en andere niet.

Vrouwen hoeven hun positie niet meer zo hard te verdedigen, als voorheen. Er is een groeiende waardering voor hun werk en zij hebben toegang tot alle echelons van de beeldende kunst. Juist hierdoor voelen velen van hen wellicht minder behoefte aan een specifiek feministisch standpunt.

Bij de ontwikkelingen van de beeldcultuur in de reclame en de entertainmentindustrie echter is het gebruik van de vrouw als icoon intensiever en onbeschaamder dan ooit, terwijl daaraan door vrouwen evenmin noemenswaardig tegenspel wordt geboden. Hierdoor heeft de rol van vrouwen in de wereld van de beeldende kunst een hoge mate van ambivalentie.

Juist deze ambivalentie is voor mij een belangrijke bron van inspiratie. De discrepantie tussen mijn identiteit als vrouw en die als kunstenaar en de manier waarop ik mijzelf en anderen zie, vormen de motor van mijn werk.

Het werk beweegt zich daarbij tussen de gebieden die men vaak met “high” en “low” art pleegt aan te duiden, het terrein tussen enerzijds de geaccepteerde, elitaire museumkunst en anderzijds de artificiële werkelijkheid van de massamedia. Van hieruit bouw ik aan mijn artistieke commentaar op de condition humaine. Ik ontleed scherp, maar met humor en mededogen, de verhalen die mij raken en weef nieuwe beelden en geschiedenissen uit de losse draden.

Het werk van de laatste jaren heeft vaak de vorm van een beeldverhaal; een beeldverhaal dat niet lineair verloopt. De overwegend associatieve beelden zijn niet eenduidig, maar laten ruimte voor interpretatie.

Website: www.kittydoomernik.com

Email: kittydoomernik@gmail.com

Iet Schoorl

Geboren in Wageningen, 01-10-1931.

Opleiding:  Hbs-b. Had graag biologie gestudeerd.Het werd Cesar therapy.
Van 1950-1954 praktijk in Wageningen.  In 1954 getrouwd en per vrachtschip naar West Australia. De reis duurde zes weken. Daar kinderen gekregen en de Australische nationaliteit.

In 1965 met vakantie  naar Nederland En hier gebleven. Toen Opleiding in s,Hertogenbosch aan Academie voor kunst en vormgeving. In 1973 afgerond met vlag en wimpel.

Toen jaren met veel tentoonstellingen. Werk aangekocht door Stedelijk museum Amsterdam, Princessehof Leeuwarden etc. etc.  Van 1980-2004 galerie aan het 5 Meiplein in Wageningen. Ook gefungeerd als vooropleiding voor kunstacademie voor een viertal leerlingen.

Momenteel ben ik bezig met mijn 50ste corona painting als bezige bij.

Marko Markov

Marko Markov (1946 Sofia, Bulgarije) studeerde
aan de Academie voor Beeldende Kunst in Sofia.
Was naast beeldhouwer ook docent beeldhouwen
aan de Hogeschool voor Architectuur en Steden-
bouwkunde in Sofia en bij de National Gallery in
Zimbabwe. Hij belandde uiteindelijk in Wageningen
en gaf nog jarenlang les beeldhouwen bij ’t Venster.
Marko maakte veel monumenten in opdracht en
exposeerde internationaal: van Bulgarije tot
Denemarken en Oostenrijk, van Griekenland tot
Zimbabwe en Venzuela. Kranten schreven: “Ge-
durfde doorboringen, in elkaar schuivende delen en
subtiel inlegwerk visualiseren het vakmanschap van
de maker.”