Wedstrijd voor Wageningse beroepskunstenaars.

Beste Wageningse beroepskunstenaars,

Normaal is de binnenstad van Wageningen in deze tijd van het jaar gezellig druk. Veel mensen op straat die inkopen doen, extra activiteiten rond Sinterklaas en Kerst. Ook de horeca zorgt ervoor dat de binnenstad een levendig geheel is.

Dit jaar is alles anders. Geen sinterklaas-intocht of kerstmarkt. Ook de horeca blijft (nog) gesloten. De gezelligheid is ver te zoeken en veel mensen verkeren in een corona-bubbel.

Op voorstel van ondernemers in de Wageningse binnenstad wil de gemeente initiatieven stimuleren die de bezoekers van Wageningen een hart onder de riem steken. Activiteiten die de mensen even uit hun corona-bubbel halen.

Daarbij wil de gemeente nadrukkelijk het culturele veld betrekken.  De gemeente wil de Wageningse beroepskunstenaars via een wedstrijd (op basis van inschrijving) de mogelijkheid bieden een aantal ideeën te realiseren. Er is daarvoor een budget van 20.000 euro beschikbaar.

Aan het Platform beroepskunstenaars Wageningen is gevraagd om deze wedstrijd te organiseren, dit in overleg met de binnenstadmanager.

Daarvoor zijn als randvoorwaarden meegegeven:

·         alle Wageningse beroepskunstenaars een kans bieden;

·         locatie in de binnenstad en passend bij de binnenstad;

·         toegankelijk voor iedereen;

·         de doorstroomfunctie blijft geborgd/geen opeenhoping van mensen;

·         geen optredens, maar iets wat te beleven is (beeld of geluid, visueel);

·         Fair pay (eerlijke vergoeding voor geleverd werk);

·         tijdspad: wedstrijd organiseren en uitslag bekend in januari.

Uitvoering

medio januari tot medio maart 2021.

Cruciaal is dat het in de Coronamaatregelen moet passen. Het mag dus niet tot gevolg hebben dat er op zeker moment veel mensen tegelijk hiervoor samenscholen. Verder is het belangrijk om te weten dat er geen promotie aan activiteiten wordt gegeven die bezoekers oproept om op een bepaalde tijd op een bepaalde locatie samen te scholen (want dan wordt het een evenement en dat mag corona-technisch niet). Het is ook niet de bedoeling dat er extra bezoekers naar de binnenstad worden getrokken; doelgericht winkelen in je eentje blijft het uitgangspunt. Het is wél de bedoeling dat het doelgerichte winkelende publiek even uit z’n coronabubbel wordt getrokken en met een verlicht gevoel weer huiswaarts keert, blij dat ze even naar de stad is geweest. De PR uitingen die er wel komen zullen daarop zijn gericht.
Een mooi voorbeeld van een aankondiging die “coronaproof” is geven de Waterlanders op hun website over hun Kunst-kruimels & cultuur-croutons interventies in de binnenstad. www.waterlanders.info

Voor sommigen van jullie is het belangrijk om te weten welke binnenruimte er beschikbaar is om te gebruiken. De binnenstadmanager is bezig om daarvoor een lijstje op te stellen. Dat lijstje is vanaf 14 december bij hem op te vragen. Ook kan je hem bellen over specifieke wensen (Robert Frijling: 0651190154).
Natuurlijk kan je ook zelf een locatie proberen te regelen bij een binnenstadondernemer.

Wat zeker hier vermeld moet worden, is dat het principe van ‘Fair Pay’ gehanteerd gaat worden. Een eerlijke vergoeding voor geleverd werk. Dus niet alleen pas opbrengsten als je werk verkocht wordt. Bij ‘Fair Pay’ wordt een kunstenaarshonorarium én onkostenvergoeding betaald. Bij ‘Fair Pay’ word je betaald voor de tijd, geld en materialen die jij hebt geïnvesteerd om je kunstwerk te maken. (Zie www.kunstenaarshonorarium.nl )

Hier ligt dus een mooie, maar zeker niet gemakkelijke, uitdaging voor jullie iets leuks te bedenken dat past binnen deze randvoorwaarden. Dat kan van alles zijn. Etalage- exposities, Loesje-achtige vlugschriften, pop–up activiteiten op straat of in ruimtes in de binnenstad, dichters in een Dodge, een ‘complimenten’-box; bedenk het maar. Het kan nieuw werk zijn, bestaand werk of bestaand/aangepast werk.

Wij hopen op meerdere te selecteren activiteiten die verspreid over de maanden januari, februari en maart kunnen worden ingezet.

De voorstellen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit drie leden die een gezaghebbend oordeel kunnen uitspreken over de kwaliteit van de voorstellen. Taak van de jury is om de voorstellen te toetsen op kunstzinnige waarde, het voldoen aan de randvoorwaarden en eventueel het maken van een verdere selectie voor het geval dat er meer honoreerbare voorstellen zijn dan het maximale subsidiebedrag mogelijk maakt.
De samenstelling van de jury bestaat uit: Sjaak Driessen ( o.a.Beelden op de Berg en vm. Directeur BBLTHK), Art Huiberts (o.a. Imagine) en Dorien van de Laak ( o.a.directie schouwburg Junushoff, Schouwburg Ogterop en producent digitale media).

De procedure ziet er als volgt uit:

6 januari 2021: deadline indienen voorstellen
15 januari: uitslag jury
15/16 januari: bekendmaking uitslag
Vanaf 16 januari indeling door binnenstadmanager
18 januari: start van de activiteiten

Aan welke voorwaarden moet een voorstel voldoen? Een voorstel moet:

  • in digitale vorm ingediend zijn uiterlijk op 6 januari bij de binnenstadmanager ( info@wageningencentrum.nl );
  • een beschrijving geven van het voorgestelde kunstwerk/uit te voeren activiteit;
  • een motivering bevatten waarom jij denkt dat je werk/activiteit mensen uit de corona-bubbel haalt en past in de binnenstad; de beschrijving en motivering zijn samen niet veel langer dan 1 A4tje.
  • de voorkeurslocatie en voorkeursperiode van het kunstwerk/ de activiteit bevatten voor zover aan de orde (met een voorkeur zal zo goed mogelijk rekening worden gehouden maar kan niet worden gegarandeerd);
  • benoeming en motivering van de” fair” geachte vergoeding bevatten.

Ik weet dat dit allemaal kort dag is maar de randvoorwaarden vanuit de Gemeente bieden niet meer ruimte en het zou zonde zijn deze kans te laten liggen, toch!

Vragen hierover? Bel of mail mij.

Paul den Besten
voorzitter platform BKW0612047378
pauldenbesten@gmail.com