Salon: Het Ding in de kunst

17 november 2021, bblthk Wageningen

Hoe gaan we om met de dingen om ons heen, wat betekenen ze voor ons en waar laten we ze als ze afgedankt zijn? Op woensdagavond 17 november staan Dingen centraal in de bibliotheek. Het wordt een avond met vraagtekens en een knipoog. De Saloncommissie van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen organiseert de avond in samenwerking met de bblthk , de openbare bibliotheek van Wageningen, en met de initiatiefnemers van ‘Het Kruithofproject’.

In maart 2020 werden in de Wageningse bibliotheek 42 onbekende dingen aan kunstenaars meegegeven om er kunst van te maken. Het waren dagelijkse dingen uit een speciale verzameling: De Vlaamse filosoof Jaap Kruithof liet een verzameling na van 160 verhuisdozen vol bij elkaar gespaarde dingen – asbakjes, vazen, lampen, poppen en vele gebruiksvoorwerpen. Zijn zorg was, hoe we met al deze dingen omgaan. Het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen heeft een aantal van deze dozen verdeeld onder kunstenaars om er iets mee te doen. De enige doos in Nederland stond in Wageningen. De inhoud ervan is in de loop van 2020 tot kunstwerken getransformeerd. Op de Dingensalon van 17 november vertoont Cees Mobach zijn documentaire over dit Kruithofproject. 

Na de pauze houdt Geert van Middelkoop, beeldend kunstenaar, ‘dingenspecialist’ en oprichter van de Dingenpartij ons een spiegel voor over onze neiging alles te bewaren en verzamelen. Ook het in Wageningen gevestigde Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken laat van zich horen. De schrijvers van Schrijversharten en initiatiefneemster Petra Sips brengen op die avond toepasselijke teksten. Een speciale Dingenexpositie is vanaf 19:30 uur in de bblthk te bekijken. Het programma begint om 20:00 uur.

De toegang is gratis, aanmelding is verplicht (https://www.bblthk.nl/.
De bblthk is verplicht zich aan de dan geldende coronaregels te houden. Het adres van de bblthk is Stationsstraat 2 te Wageningen.

Meer over de spreker, Gerrit van Middelkoop:

Gerrit van Middelkoop (1949), beeldend kunstenaar, heeft zich tot doel gesteld om kunst een plaats te geven binnen het leven van alledag. Hij geeft lezingen die raken aan de beeldende kunst vanuit een actuele, beschouwende en filosofische hoek.  Zijn aandacht gaat met name uit naar het gebied dat zich bevindt tussen de autonome kunst en het gebruiksvoorwerp. Dit uit zich onder meer in de oprichting van De Dingenpartij en de Stichting Bepaalde Dingen. Zijn presentaties zijn prikkelende en toegankelijke lezingen die vanuit onverwachte invalshoeken actualiteit koppelen aan historisch inzicht. Hij noemt zijn lezingen liever causerieën omdat de vorm ervan is gebaseerd op een losse verteltrant waarin ook gemakkelijk een interactie met het publiek kan plaatsvinden. Verwacht van hem dus geen hoogdravend jargon of heiligverklaring van de hogere kunst. Het doel van zijn optredens is juist het wegnemen van deze onnodige drempels.

Op de avond ‘Het Ding in de kunst’ zal Gerrit van Middelkoop, oprichter van de Dingenpartij, kort ingaan op de wonderlijke behoefte tot verzamelen. Leidt dingenliefde automatisch tot verzamelwoede of zijn er andere opties?  Verder zal hij de speciale aandacht van zijn partij ten aanzien van bedreigde dingen illustreren met een akoestische performance.
Gerrit van Middelkoop woont en werkt in Velp.