OOGHENTROOST

Het kunstenaarscollectief PLANXX stelt in september voor het eerst samen werk tentoon, in Pulchri Studio in Den Haag.

PLANXX is een jong collectief, opgericht in het najaar van 2021. Vier vrouwelijke mid-career kunstenaars, Jacqueline van Bergeijk, Irene van den Bos, Marleen Leysen en Thea Vos hebben elkaar gevonden in de manier waarop ze in het leven staan en waarop ze hun levenshouding weten te vertalen naar tekeningen, schilderijen, textiele kunst en installaties, ieder op een eigen, intrigerende manier. Om aandacht te geven aan hoe het collectief het laatste half jaar gewerkt heeft, wordt in één zaal gezamenlijk werk getoond en in de andere zaal zal individueel werk te zien zijn.

De kunstenaars werken vanuit een sterke, innerlijke betrokkenheid op de wereld. Ze willen de ontwortelde of zoekende mens en het tijdgewricht waarin hij leeft begrijpen. Daarbij staat de ander centraal, maar ook de zoektocht naar het eigen verleden  krijgt de nodige aandacht. Mirjam Hijstek, curator van de tentoonstelling, noemt “compassie” de gemeenschappelijke deler in hun werk.

De titel van de tentoonstelling Ooghentroost is ontleend aan een gedicht van Constantijn Huygens, die het opdraagt aan een vriendin, die langzaam blind werd. De kunstenaars van Plan XX proberen hun ogen wijd open te houden, waarbijze emotie, nare ervaringen of aangrijpende omstandigheden niet uit de weg gaan. Ze pakken harde thema’s met zachte hand aan. Hun werk is niet schreeuwerig maar intens, tot de kern gecondenseerd.

Opening op zaterdag 17 september 2022 om 16.00 uur

Praktische informatie

Pulchri, Klinkenberg Galeries, Lange Voorhout 15, Den Haag

17 september t/m 9 oktober 2022

Openingstijden: di t/m zo 12 -17u 

Meer informatie op https://www.pulchri.nl/nl/tentoonstellingen/plan-xx-ooghentroost/ en https://planxx.exto.nl/

———————————————————————————