Expo beelden van Marko Markov, stadhuis Wageningen

25 november 2019 – 13 januari 2010

Marko Markov (1946 Sofia, Bulgarije) studeerde aan
de Academie voor Beeldende Kunst in Sofia. Was naast
beeldhouwer ook docent beeldhouwen aan de Hoge-
school voor Architectuur en Stedenbouwkunde in Sofia
en bij de National Gallery in Zimbabwe. Hij belandde
uiteindelijk in Wageningen en gaf nog jarenlang les
beeldhouwen bij ’t Venster.
Marko maakte veel monumenten in opdracht en
exposeerde internationaal: van Bulgarije tot Denemar-
ken en Oostenrijk, van Griekenland tot Zimbabwe en
Venzuela. Kranten schreven: “Gedurfde doorboringen,
in elkaar schuivende delen en subtiel inlegwerk visuali-
seren het vakmanschap van de maker.”