Commissies en verzekering

Naast het bestuur zijn er verschillende commissies binnen het Platform actief:

Ballotage-commissie
Wanneer potentiële nieuwe leden zich hebben aangemeld bezoekt de ballotage-commissie ze om zich een beeld te vormen van het werk en de manier waarop ze werken. Deze commissie brengt vervolgens advies uit aan het bestuur of de kunstenaar in kwestie aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoet. De commissie bestaat uit:  Trijnie Goudriaan en Remco de Kluizenaar, Frida Stad en Fransje Smit.

Salon-commissie
De salon-commissie organiseert op onregelmatige basis culturele salons waarbij kunstenaars elkaar ontmoeten en waarbij wordt gestreefd naar inhoudelijke discussies over werk. De commissie wordt gevormd door Laurens van der Zee, Birgit Pedersen en Cees Mobach.

Website-commissie
De website-commissie zorgt ervoor dat de website up-to-date blijft. De commissie bestaat uit: Gelske Kwikkel en Elisabeth Kristensen

Bijdrage-commissie
De bijdrage-commissie beoordeelt eenmaal per jaar aanvragen voor bijdragen voor projecten. In deze commissie zitten geen kunstenaars en de commissieleden kunnen zelf geen aanvraag indienen. De commissie bestaat uit: Frans de Bree, Jochem Borgesius en Jaap Bremer.

Verzekering bij exposities
De werken van leden kunnen tijdens een expositie verzekerd worden. Het Platform heeft een doorlopende verzekering. Opgaven van het tijdperk, plaats, beveiliging aanwezig ja of nee, de kunstwerken, formaat, en waarde naar Jacqueline van Bergeijk.( Jacq88@live.nl).