Aanmelden

Wanneer je lid wilt worden kun je het onderstaande aanmeldingsformulier invullen.

De ballotagecommissie zal vervolgens contact met je opnemen voor een ballotagebezoek. Tijdens dat bezoek hopen we een indruk te krijgen van de manier waarop je werkt en van de aard van je werk. Daarbij kijkt de commissie ondermeer naar kwaliteit, continuïteit, oorspronkelijkheid, professionaliteit en beroepsmatigheid. De criteria die gehanteerd worden voor beoordeling van kandidaat leden kun je hier downloaden. Na het ballotagegesprek laat de commissie vervolgens weten of zij je geschikt acht als lid en brengt advies uit aan het bestuur. Het bestuur zal dat advies normaal gesproken volgen.

Als lid krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je kunt inloggen op het ledengedeelte van deze website. Daarmee heb je ondermeer toegang tot handige adressen, nieuws voor leden, notulen, voorbeeldcontracten en je kunt je eigen gegevens bijhouden. De contributie bedraagt  € 45,- per jaar of deel van het jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 jan t/m 31 dec. De contributie dient voor aanvang van het kalenderjaar betaald te worden en de leden ontvangen daarvoor een verzoek van de penningmeester.

Aanvraagformulier voor lidmaatschap Platform Beroepskunstenaars Wageningen

Het Platform Beroepskunstenaars Wageningen behartigt de belangen van professionele kunstenaars die in Wageningen wonen of werken. Daarbij wil het Platform het kunstklimaat in en om Wageningen stimuleren. Met het invullen van de vragen op dit formulier kun je een lidmaatschap aanvragen. Met de onderstaande vragen proberen we een beeld te krijgen van de manier waarop je werkt. Nadat je het formulier hebt opgestuurd nemen we contact met je op.  We beoordelen de aanvragen op basis van kwaliteit, activiteit, beroepsmatigheid en continuïteit.

Persoons- en adresgegevens

Voornaam
Achternaam
Kunstenaarsnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats / land
Nationaliteit
Postadres
PC en Plaats
Telefoon
Atelieradres
PC en Plaats
Telefoon
E-mail
Website

Opleidingen

Ik heb de volgende beroepsopleidingen gevolgd
Ik ben autodidact en heb geen beroepsopleiding voor beeldende of andere kunst gevolgd
Ik heb de volgende bijscholing, nascholing, cursussen, stages, workshops e.a. gevolgd die te
maken hebben met mijn werkzaamheden als kunstenaar

Werk

In welke disciplines ben je als kunstenaar actief?
Vanaf wanneer werk je als kunstenaar?
Waarom ben je kunstenaar en wat wil je met je werk?
Welke exposities/optredens/presentaties heb je de afgelopen 3 jaar gehad?
Welke prijzen/beurzen/publicaties/stipendia/opdrachten heb je de afgelopen 3 jaar ontvangen

Overig

De volgende nevenactiviteiten hebben betrekking op mijn werk als kunstenaar:
Ik ben lid van de volgende kunstenaars- en/of beroepsverenigingen:

Platform beroepskunstenaars wageningen

Waarom wil je lid worden van het platform?
Wat zijn je verwachtingen van het platform?
Van leden wordt een actieve bijdrage aan het platform verwacht. Ben je bereid activiteiten voor het Platform te (helpen) organiseren en heb je ideeën wat je zou kunnen doen?
Opmerkingen en bijzonderheden

Na verzending ontvangt u een kopie van uw aanmelding.